Asistent nouzového brzdění pro motocykly

Doporučujeme, Horizonty

Asistent nouzového brzdění motocyklů

29 ledna 2019   Galerie

Poslední aktualizace 7. září 2020 od Jan Knapec

Budoucnost by se měla obejít bez dopravních nehod. Jedním z nejohroženějších druhů jsou motorkáři. Jejich stroje dostanou technologii takzvanou asistent nouzového brzdění motocyklů.

Jednou ze společností, která se vývojem těchto prvků zabývá, je Continental.  Ten přichází se systémem využívajícím radar. Jeho snímače páté generace, které mají zvýšenou schopnost detekce překážek, nyní umožňují využívat systém asistenta nouzového brzdění. Při vývoji nového systému pro motocykly využili konstruktéři zkušenosti s bezpečnostními systémy pro osobní a užitková vozidla.

Mezi těmito systémy ovšem existují rozdíly. Zatímco u osobního automobilu vyvine asistent nouzového brzdění v případě krizové situace maximální brzdnou sílu, u motocyklu musí být brzdný účinek dávkovaný mnohem pečlivěji. Smyslem zařízení u motocyklu je jezdci pomoci, nikoli za něj převzít kompletní kontrolu. Podle výzkumu nehod se může už v blízké budoucnosti s pomocí asistenta nouzového brzdění zamezit velkému počtu střetů. Nejen při nárazu zezadu, ale i na křižovatkách nebo při čelních střetech s protijedoucími vozidly.

Na rozdíl od řidičů automobilů jsou motocyklisté přímo vystaveni působení vnějších podmínek, například větru, dešti nebo nerovnostem vozovky, což jízdy na motocyklu komplikuje. Kvůli tomu se jezdci na motocyklu dostávají do situací, při nichž je složité odhadnout rychlost ostatních účastníků provozu. Asistent nouzového brzdění pro motocykly tak může významně pomoci. V nouzové situaci zvyšuje pozornost jezdce, pomáhá mu připravit se na správný manévr a dobře jej zvládnout.

Stejně jako u automobilů systém také dokáže snížit rychlost. Avšak v tomto případě je cílem spustit proces, nad kterým jezdec může převzít kontrolu. Zkracuje se tím reakční čas, což může vést k zásadnímu zkrácení brzdné dráhy.

Asistent nouzového brzdění motocyklů ve spolupráci s radarem

Asistent nouzového brzdění používá radar ke sledování prostoru před motocyklem. Pokud nastane nebezpečí střetu s vozidlem nebo jinou překážkou, jezdec dostane vizuální, akustické nebo haptické varování, například pomocí vibrací řídítek. Následuje mírné samočinné brzdění, které motocyklistu navádí ke správné reakci. Pokud jezdec nereaguje na varování, asistent samočinně zvyšuje brzdný účinek – a to tak dlouho, dokud má jezdec obě ruce na řídítkách. Zpomalení je ovšem mnohem menší, než je zvykem u podobných systémů používaných v osobních automobilech.

Radarové senzory s krátkým a dlouhým dosahem jsou s příchodem páté generace výrazně přesnější a do sériové výroby se dostanou už v roce 2019. Používají zdokonalené algoritmy pro odhalení překážek, a tak dokážou detekovat mnohem menší objekty, jako jsou například upadlé části výfukového potrubí. Navíc umožňují měřit výšku překážky. Díky tomu radar zvládne mnohem přesněji rozeznat vozidla stojící v koloně pod mostní konstrukcí nebo překážky na okrajích silnice, jako jsou například obrubníky. Další výhodou nového zařízení, která je důležitá kvůli snadné zástavbě v prostorově omezené přední části motocyklu, jsou mnohem menší rozměry nové generace radaru.

Ten ale není jediným klíčovým dílem umožňujícím použití asistenta nouzového brzdění: v mnoha moderních motocyklech je to naopak jediná součást, která chybí k plné funkčnosti tohoto systému. Obzvláště v segmentu dražších motocyklů jsou všechny ostatní komponenty ve většině případů již namontovány. Jedná se o sadu senzorů sledujících například zrychlení a vybočení stroje. Radarový systém využívá i údaje z těchto senzorů, aby průběžně vyhodnocoval aktuální situaci, pozici ostatních účastníků provozu a zda je nezbytné aktivovat asistenta nouzového brzdění.

Řídicí jednotka brzd následně dá pokyn k brzdění a řídicí jednotka pohonného ústrojí sníží otáčky motoru.

Zabudované inteligentní funkce

Radar s dlouhým dosahem lze využít i pro další asistenční systém: inteligentní adaptivní tempomat. Systém automaticky upravuje rychlost motocyklu podle vozidla jedoucího před ním, a to i při mírném náklonu stroje. Díky tomu motocykl stále dodržuje bezpečný odstup. Tento inteligentní adaptivní tempomat tak představuje ideální doplněk urychlovače brzdného účinku a umožňuje uvolněnou a bezpečnou jízdu, zvláště v hustém provozu na dálnicích. Systém tak snižuje zátěž jezdce, který si může plnou koncentraci a pozornost šetřit na místa, kde na nich opravdu záleží – třeba horské serpentiny.

Přečtěte si: Nový automobilový bezpečnostní asistent – chrání chodce a cyklisty

Dalšími funkcemi jsou hlídání slepého úhlu, rozpoznávání dopravních značek a inteligentní asistent dálkových světel. Systém hlídání slepého úhlu monitoruje prostor kolem zadní části motocyklu za pomoci radarů s krátkým dosahem a varuje jezdce před vozidly ve slepém úhlu. Asistent rozpoznávání dopravních značek snímá prostřednictvím kamery značky upravující nejvyšší dovolenou rychlost, zákaz předjíždění a zákazy vjezdu do jednosměrných ulic a jejich symboly pak zobrazuje jezdci. Inteligentní asistent dálkových světel sleduje světla vozidel před motocyklem včetně těch v protisměru a automaticky přepíná dálková světla pro zajištění maximálního osvětlení, kdykoli je to možné, bez rizika oslnění ostatních účastníků provozu. Systém varování před čelní srážkou upozorňuje jezdce v případě nebezpečí čelního střetu, ale na rozdíl od asistenta nouzového brzdění neobsahuje funkci pro samočinné spuštění brzd.

Motocyklisté, až na pár výjimek, nemají na rozdíl od cestujících v automobilech k dispozici vymoženosti pasivní bezpečnosti, jako jsou airbagy. Proto je u nich předcházení nehodě výrazně důležitější. Asistenční systémy, které monitorují okolí motocyklu, jsou dalším významným krokem ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Především v asijských zemích, jako je Indie, kde jednostopá vozidla představují důležitou součást dopravy a jejich nehody tvoří značný podíl všech střetů, mohou tyto systémy výrazně zvýšit bezpečnost.

, , , , ,



Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Anti SPAM *

Buďme v kontaktu

Sledujte VVAutomotive na síti LinkedIn a na Facebooku – buďte v kontaktu s profesionály z oboru. Odebírejte aktuální informace a rozšiřte komunitu odborníků.

LinkedIn Facebook