Born this way, Doporučujeme

Každá hra má svá pravidla

29 května 2018   Galerie

Poslední aktualizace 10. července 2019 od boomerang

Hořický Altran má nové oddělení, které se věnuje zkušebním přípravkům. Jde ale o evoluci – vždyť příběh tohoto týmu začal už v roce 2008.

Právě tehdy – ještě v dobách, kdy společnost nesla jméno Swell – ve zkušebně začaly vznikat první jednoduché přípravky pro testy. Zkušebně se dařilo a ruku v ruce s tím šla i tato oblast, poptávka po přípravcích se neustále zvyšovala. „Začínali jsme s jedním konstruktérem, pak přibývali další a dnes se přípravkům věnují čtyři a půl konstruktéra,“ směje se šéf oddělení Martin Mihulka a dodává, že onou půlkou je on sám – kancelářská práce mu zabírá většinu času, „konstruktéřiny“ se ale úplně vzdát nechce.

Jak firma roste, rostou i útvary a vyvstávala čím dál palčivější potřeba zavést jasná pravidla a postupy a začít zakázky řídit procesně. Útvary, z kterých tento nový vznikl, tedy vývojová zkušebna a prototypová dílna, mají nastavené své procesy, které vyhovují jejich nosným zakázkám. Ty jsou velmi robustní a stabilní – ovšem na tvorbu přípravků  zdlouhavé a složité.

„Stejně jako každá hra má i každá práce svá pravidla a my potřebujeme pro zakázky kolem přípravků ta svá. Proto se vedení Altranu rozhodlo, že přípravky od ostatních útvarů oddělíme a uděláme z nich samostatnou buňku,“ popisuje Mihulka zrod nového oddělení loni v létě a na podzim. Útvar samostatně funguje od začátku letošního roku.

Jedním z důvodů byl i zmiňovaný rostoucí objem přípravků. „Už celkem dlouho totiž neděláme přípravky pouze pro naši zkušebnu, ale nabízíme je rovněž jako samostatný produkt nejen jejím zákazníkům. Ti si velice často zkoušky dělají sami – poptávají u nás tedy stavbu přípravku. My ho  navrhneme, optimalizujeme se zákazníkem a postavíme. Takový přípravek už ale nemá další návaznost v naší zkušebně. Samostatné řízení je tedy výhodnější i ekonomicky a v neposlední řadě je to přehlednější,“ vysvětluje šéf oddělení a dodává, že v současné době převažují „externí“ zakázky: „Zhruba třicet procent přípravků vytváříme pro naši zkušebnu, zbylých sedmdesát pak jde přímo zákazníkům ven.“

S rostoucím zájmem a poptávkou se nese i personální stránka. Martin Mihulka přiznává, že jeho oddělení je aktuálně ve stavu lehkého přetížení, přestože v březnu do Altranu přišel další nový konstruktér. „Přípravky totiž produkujeme kompletně od zadání přes výrobu po předání. Hlavní části jsou tedy konstrukce a vedení celého projektu. A samozřejmě obchod. K výrobě využíváme naši prototypovou dílnu nebo externí dodavatele, finalizace pak probíhá u nás. Máme tu prostory, v nichž provádíme konečnou montáž. A to je právě místo, které by další pracovní sílu sneslo. Věříme, že do konce letošního roku se nám ještě jednoho mechanika podaří do týmu získat,“ poukazuje Mihulka na chybějící personál.

Možná vás teď napadlo, jaký je objem výroby oddělení zkušebních přípravků hořického Altranu. „Objem výroby je závislý na lidských kapacitách, neboť tím nejzásadnějším faktorem jsou pro nás lidi. Vzhledem k tomu, že pracujeme podle odlišných procesů – jsou zkrácené a zjednodušené –, dochází u nás  ke sdružování pozic. Každý konstruktér je tedy zároveň vedoucím projektu: jedná se zákazníkem, získává od něj zadání, konstruuje, zadává výrobu. Dále si musí hlídat spolupráci s externími partnery a vlastní výrobu, sleduje dodržování termínů. Aktivně ale působí i během montáže a uvádění přípravků do práce u zákazníka,“ popisuje Mihulka.

Jak už zaznělo, výroba přípravků probíhá z větší části externě. „Pro jednoduché díly máme několik menších ověřených dodavatelů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, kteří jsou pružní a cenově samozřejmě výhodnější. Tyto firmy jsou schopné dobře reagovat na situaci, a menší jednodušší díly dokážou dodávat velmi rychle v požadované kvalitě. Naopak ty high-tech záležitosti, přesné obrábění a 3D měření, svěřujeme našim specialistům interně,“ uvádí Mihulka.

Dá se zhruba říct, jaká je typická zakázka oddělení zkušebních přípravků? A jak dlouho celý proces běžně trvá? „Typické a zároveň asi nejzajímavější pro nás jsou vibrační přípravky. Jsme tady totiž nositeli projektu a jeho šéfové. Spolupracujeme skutečně s celou firmou: s výpočtáři, kteří nám pomáhají díl spočítat, s prototypovou dílnou, která zajišťuje výrobu a měření, se zkušebnou, která ověřuje funkčnost přípravku. A pokud kapacitně nestíháme konstrukci nebo se jedná o tvarově složitější přípravek, na začátku projektu můžeme využít také služeb útvaru CAD. A doba trvání vývoje přípravku? Bývá to kolem šesti týdnů, samozřejmě záleží na tom, jak je složitý. Jednoduché přípravky umíme dodat během několika dnů, někdy dokonce i hodin. Ty nejkomplexnější pak mohou trvat i dvanáct týdnů, i takové jsme tu měli. Zrovna teď tu pracujeme na jednom velice složitém kusu, u něhož se počítá se čtyřměsíční dodací lhůtou,“ vykládá Mihulka.

Na závěr našeho povídání se šéf nově vzniklého oddělení zkušebních přípravků zamýšlí nad budoucností svého týmu: „Rádi bychom ukázali našemu vedení, že rozhodnutí vytvořit samostatný útvar bylo správné,“ směje se. „Že máme dostatek kvalitních zakázek, že je umíme dobře řídit a vyhodnocovat. A samozřejmě že máme kladnou odezvu u zákazníků. V dalších letech bychom pak chtěli posilovat konstrukci i montáž, zapojovat nové měřicí technologie a pošilháváme i po automatizaci. Čím dál častěji totiž pracujeme se zařízeními, na nichž je potřeba řídit pohony, například s pneumatickými válci.“

 

, , , , , , ,Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Anti SPAM *

Buďme v kontaktu

Sledujte VVAutomotive na síti LinkedIn a na Facebooku – buďte v kontaktu s profesionály z oboru. Odebírejte aktuální informace a rozšiřte komunitu odborníků.

LinkedIn Facebook