Hořák na plyn

Doporučujeme, Fokus

Vodíkový hořák s nulovými emisemi

5 prosince 2018   Galerie

Poslední aktualizace 2. září 2020 od Jan Knapec

Japonská společnost Chugai Ro a automobilka Toyota vyvinuly univerzálně využitelný vodíkový hořák pro průmyslové účely. Hořák, svého druhu první na světě, se od nynějška bude používat na kovací lince v jednom ze závodů automobilky.

V Japonsku je hodně cítit úsilí o rozvoj vodíkové společnosti a snižování dopadů průmyslové výroby na životní prostředí. Místní firmy už dnes hojně prosazují průmyslové využití vodíku a podporu poptávky po vodíkovém palivu.

O co tedy v novince jde? V tradičních hořácích spalujících vodík dochází k rychlé reakci vodíku s kyslíkem, což má za následek vysokou teplotu plamene a tvorbu škodlivých emisí NOx. Z těchto důvodů se praktická využitelnost vodíkových hořáků až doposud jevila jako problematická.

Nově vyvinutý vodíkový hořák obsahuje dvě nové konstrukce, jejichž smyslem je zpomalit spalování vodíku. Kromě toho vykazuje nulové emise CO2 a výrazně nižší emise NOx, čímž dosahuje mimořádně příznivých ekologických vlastností.

Pokud je vodík při zapálení úplně smíchán s kyslíkem, výsledná směs hoří velmi prudce a za vysoké teploty plamene. U nově vyvinutého hořáku proudí vodík paralelně s kyslíkem a zapaluje se nedokonalá směs těchto plynů, což vede k pomalejšímu spalování s nižší teplotou plamene.

Pokud palivová směs v okamžiku zapálení vykazuje vysokou koncentraci kyslíku, spalování je prudké a plamen má vysokou teplotu. Aby se tomu zabránilo, otevírají se malé otvory v trubkách dodávajících do hořáku vodík, což umožňuje předspalování malého objemu vodíku a kyslíku. Koncentrace kyslíku se poté pro účely hlavního spalování omezí na optimální úroveň 19 procent, doprovázenou i nižší teplotou plamene.

Tyto technologie umožní v závodech po celém Japonsku nahradit 1000 průmyslových hořáků na zemní plyn hořáky vodíkovými. Konvenční technologie se významným způsobem podílejí na tvorbě emisí CO2.

, , , , , ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Anti SPAM *

Buďme v kontaktu

Sledujte VVAutomotive na síti LinkedIn a na Facebooku – buďte v kontaktu s profesionály z oboru. Odebírejte aktuální informace a rozšiřte komunitu odborníků.

LinkedIn Facebook