Výfuk automobilu, automobilový výfuk

Doporučujeme, Technologie

WLTP: máte jasno v novém způsobu měření emisí?

17 dubna 2019   Galerie

Poslední aktualizace 10. července 2019 od boomerang

Nový systém nahrazuje dříve používaný nový evropský jízdní cyklus NECD. Údaje o spotřebě vozu by tak měly mít daleko blíže k reálnému provozu.

Od 1. prosince 2017 se hodnoty spotřeby osobních automobilů nově uváděných na trh zjišťují podle nové metodiky WLTP a homologují se podle ní veškerá nová vozidla. Tato metodika slouží ke zjišťování spotřeby paliva a emisí výfukových plynů.

Co je WLTP?

Během nákupu nového vozu hrají při rozhodování stále větší roli spotřeba paliva a emisní hodnoty. Jakým způsobem nová testovací metoda tyto hodnoty ovlivní?

Díky sjednocenému jízdnímu cyklu WLTP lze mnohem přesněji odhadnout, o kolik paliva si automobil na silnicích skutečně řekne. Nová metodika měření spotřeby paliva a emisí CO₂ se totiž více blíží běžnému provozu než dříve používaný standard NEDC (New European Driving Cycle).

Nový standard WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) byl vyvinut na základě jízdních údajů získaných z celého světa a pokrývá jízdní situace od městského provozu až po jízdu na dálnici. Na rozdíl od standardu NEDC je WLTP výrazně dynamičtější, protože oproti předchůdci zahrnuje podstatně větší počet procesů zrychlování a brzdění. Navíc se ve standardu WLTP zohledňuje vliv individuální zvláštní výbavy na hmotnost, aerodynamiku a spotřebu proudu v palubní síti (klidový proud).

Je WLTP dobrá věc?

Jízdní cyklus WLTP umožňuje zákazníkům získat realističtější představu o spotřebě paliva a emisích díky testování v podmínkách, které se více podobají reálnému dopravnímu prostředí.

K jakým změnám se zavedením nového způsobu testování došlo?

Skutečná spotřeba paliva vozidla se může od údajů udávaných výrobcem lišit. Vypovídací hodnota výsledků naměřených na základě nového evropského jízdního cyklu (NEDC) neustále sklízela velkou kritiku. Problém spočíval v tom, že reálná spotřeba výrazně závisí na individuálním jízdním stylu a na vybavení vozidla. Například na tom, zda vozidlo jezdí převážně v městském provozu, mimo město nebo na dálnici. Aby se tyto rozdíly zohlednily, nahradil teoretické podmínky cyklu NEDC zavedením WLTP dynamičtější jízdní profil, který se opírá o statistické poznatky a vyhodnocení průměrných uživatelských profilů. Celkově se zohledňuje vyšší míra akcelerace, vyšší průměrná rychlost a vyšší maximální rychlost. A místo simulace kombinace městského a mimoměstského provozu se nyní vozidlo testuje ve čtyřech fázích při různých rychlostech.

V čem se NEDC a WLTP liší?

Nový test obsahuje změněný jízdní cyklus a přísnější testovací metody, mezi které patří mimo jiné delší časový úsek pro měření a vyšší maximální rychlost.

Po studeném startu se na válcovém dynamometru provádí měření ve čtyřech rychlostních oblastech: do 60, do 80, do 100 a nad 130 km/h. V rámci těchto fází se vždy opakovaně zrychluje a brzdí. Maximální rychlost je tak o 10 km/h vyšší než u NEDC. Kromě toho je rovněž výrazně vyšší průměrná rychlost — asi 47 km/h (dříve zhruba 33 km/h).

V testovací místnosti je předepsána teplota 23 °C, u NEDC to dosud bylo 20–30 °C. Celý jízdní cyklus WLTP trvá přibližně půl hodiny, přičemž NEDC zabral pouhých dvacet minut.

Rovněž délka trasy se více než zdvojnásobila: z jedenácti na třiadvacet kilometrů.

Jinak než u NEDC se u WLTP zohledňuje vliv individuální zvláštní výbavy na hmotnost, aerodynamiku, valivý odpor a potřeby palubní sítě (klidový proud). Zvláštní výbava, která spotřebovává elektrický proud, například klimatizace nebo vyhřívání sedadel, zůstává po dobu měření stejně jako dosud vypnutá.

Porovnání metodik měření

Normovaný jízdní cyklus NEDC platí pro všechna osobní vozidla a pro lehká užitková vozidla. Zavedla ho v roce 1992 Evropská unie a účelem bylo zjišťování spotřeby paliva a emisí specifických pro dané vozidlo a poskytování srovnatelných hodnot. Zde uvádíme přehled rámcových podmínek pro jednotlivé metodiky měření.

NEDC
Teplota v testovací místnosti 20–30 °C.
Délka trasy zhruba 11 kilometrů.
Doba trvání cyklu 20 minut.
Cyklus se skládá ze dvou fází: asi třináct minut simulované jízdy ve městě a asi sedm minut simulované jízdy mimo město.
Průměrná rychlost zhruba 33 km/h.
Podíl stání 25 procent.
Maximální rychlost 120 km/h.
Momenty řazení pro modely s manuální převodovkou jsou přesně stanoveny.
Zvláštní výbava a klimatizace se nezohledňují.
WLTP
Teplota v testovací místnosti 23 °C.
Délka trasy zhruba 23 kilometrů.
Doba trvání cyklu 30 minut.
Cyklus se skládá ze čtyř fází: nízká, střední, vysoká a extra vysoká zátěž.
Průměrná rychlost zhruba 47 km/h.
Podíl stání 13 procent.
Maximální rychlost více než 130 km/h.
Momenty řazení pro modely s manuální převodovkou se pro každý vůz individuálně vypočítávají.
Hmotnost automobilu a doplňková výbava se do hodnocení zahrnují.

 

Cíle nové metodiky

Metodika měření WLTP nově definuje parametry testování pro zjišťování spotřeby paliva a emisí výfukových plynů. Její největší výhody jsou dvě.

Transparentnost

Je možné lépe odhadnout skutečnou spotřebu vozidla v běžném provozu. WLTP zohledňuje jízdní profil, který se více blíží běžnému jízdnímu profilu než standard NEDC. Neboť ten byl uměle vytvořeným laboratorním testem a sloužil především k porovnatelnosti různých vozidel. Zatímco dosud se tedy měřily hodnoty spotřeby za abstraktních laboratorních podmínek, umožňuje nová metodika díky vylepšeným parametrům testování přesnější prognózu skutečné spotřeby vozidla. WLTP si klade za cíl simulovat jízdní chování bližší skutečnosti a dosahovat tak výrazně realističtějších výsledků.

Standardy

Jedním z hlavních cílů metodiky WLTP je jednotné stanovení emisí výfukových plynů a spotřeby energie pro různé druhy pohonu, například benzinový, dieselový, CNG nebo elektrický. Pro každé vozidlo stejného typu musí všude na světě při správném dodržování procedury měření s cyklem WLTP vycházet v každém okamžiku stejný výsledek testu. Kvůli této nutné srovnatelnosti je také nevyhnutelné laboratorní měření. Proto se spotřeba paliva a emise zjišťují v rámci dynamického jízdního profilu spolehlivě a reprezentativně na válcovém dynamometru.

 

RDE — je to totéž jako WLTP?
Není. Zkratka RDE znamená Real Driving Emissions a označuje měření emisí výfukových plynů, které se provádějí v silničním provozu a ne jako u WLTP za standardizovaných podmínek na válcovém dynamometru. Důležitý rozdíl: v testu RDE se kontrolují složky výfukových plynů NOx (oxidy dusíku) a podíl pevných částic (jemný prach) během reálné jízdy v silničním provozu pomocí mobilního zařízení na měření výfukových plynů (PEMS), kvůli velkému rozptylu měření v silničním provozu se ale neměří spotřeba a emise CO2. Ve spojení se zavedením WLTP musejí výrobci omezit emise oxidů dusíku a pevných částic svých vozidel v reálném silničním provozu. Zatímco pro počet pevných částic zde platí stejná hodnota jako ve WLTP, v RDE stupně 1 se pro oxidy dusíku používá takzvaný faktor konformity 2,1. Při mezní hodnotě NOx 80 mg/km pro osobní automobil s dieselovým motorem Euro 6 to za podmínek RDE odpovídá maximálním přípustným emisím 168 mg/km. V RDE stupně 2 bude faktor konformity pro NOx snížen rovněž na 1,0 (plus rezerva na toleranci měření).

 

 

, , , ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Anti SPAM *

Buďme v kontaktu

Sledujte VVAutomotive na síti LinkedIn a na Facebooku – buďte v kontaktu s profesionály z oboru. Odebírejte aktuální informace a rozšiřte komunitu odborníků.

LinkedIn Facebook